Home

Verslag Kick Off Erfgoed Sterren

Vrijdag 13 september was een geluksdag! Wat hebben we genoten van het uitzicht vanaf de Grijze Silo in Deventer tijdens de kick off van Erfgoed Sterren. Eigenaren Anjo en José vormen een prachtig voorbeeld van hoe erfgoed een nieuwe maatschappelijke betekenis kan krijgen. Zij hadden het lef de silo om te vormen tot hun woonplek en gaan nu verder met andere plekken om hun omgeving leefbaar te houden. Dat is precies wat we onder de aandacht van iedereen in Overijssel willen brengen: erfgoed is waardevol en voegt waarde toe aan maatschappelijke doelen. 

Na opening door Bart Buijs, directeur van Het Oversticht, lichtte Marieke van Zanten (projectleider van Erfgoed Sterren) de campagne toe. Gedeputeerde Cultuur van de provincie Overijssel Roy de Witte ging vervolgens in op het belang van erfgoed van mensen en hoe erfgoed - door cross overs te maken met andere doelen - steeds weer tot verrassingen leidt.

Jan-Olaf Tjabringa sprak namens de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Hun initiatief is een prachtig voorbeeld waarmee we ook nieuwe Erfgoed Sterren willen inspireren. Door de kwaliteit van het landschap centraal te zetten, houden zij erfgoed in stand, wekken zij energie op en zorgen de 26 deelnemers in de coöperatie voor een vitaal en leefbaar landschap.

Het programma sloot af met een lezing van Elisabeth Ruijgrok, econoom bij Witteveen en Bos. Zij ging in op de kosten en baten van investeringen en bracht met haar batenspel het bewustzijn over dat we moeten denken vanuit de baat naar boven. "Een baat ontstaat als je met omgevingskwaliteit omgaat, maar ook rekening houdt met het aanwezige tekort. Kijk goed naar de behoefte van mensen." 

Klik hier voor de presentatie van de kick off op 13 september. 

Anno 2019 is er steeds meer behoefte aan gemeenschappelijke waarden, een eigen identiteit en nieuwe verbindingen. Erfgoed maakt deze waarden helder en brengt ze dichtbij mensen. Erfgoed Sterren laat het maatschappelijk belang van erfgoed op inspirerende wijze zien en versterkt zo het bewustzijn dat erfgoed belangrijk is voor de samenleving.