Thema's

Vitale centra

Vitale centra zijn de motors van de regio. Een sterke identiteit van steden draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en trotse inwoners. Centra staan voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en leegstand.

Elke gemeente is er wel mee bezig: citymarketing, centrummanagement en centrumplanning. Centra blijken vaak moeilijk te doorgronden en zijn constant aan verandering onderhevig. Wat is nou werkelijk de identiteit van het centrum en wat zijn de unique selling points van het centrum? Hierop anticiperen is van groot maatschappelijk en economisch belang. Er is behoefte aan inzicht en begrip van actuele vraagstukken en de ruimtelijke gevolgen. Het Oversticht neemt hierin een actieve rol en werkt samen met betrokkenen aan strategische oplossingen. Basis voor actie is een gedragen visie en onderling vertrouwen. Het Oversticht werkt al geruime tijd actief aan concrete projecten in de centra van steden en dorpen in ons werkgebied.

Projecten

Recente succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld de gevelfondsen in Meppel en Hengelo. In Hengelo draagt stadsbouwmeester Robin Veenink al jaren succesvol bij aan het puienspreekuur. In Meppel ondersteunde Het Oversticht het gehele traject van onderzoek naar de bestaande kwaliteiten van gevels in het centrumgebied tot een concrete subsidieregeling en verordening, die inmiddels van start is gegaan. De eerste schetsplannen liggen op tafel! Naast gevelfondsen hebben wij samen met de gemeente Dalfsen gewerkt aan visies voor de centra van Lemelerveld en Dalfsen. Uitgangspunt vormt altijd het verhaal van de plek. Hoe kunnen historische kwaliteiten bijdragen aan een centrumvisie of een gevelvernieuwing?

Onderzoek en innovatie

Naast deze projecten en opdrachten is Het Oversticht gestart met ontwerpend onderzoek naar de identiteit en ‘kracht’ van de centra in Overijssel. Wij gebruiken de geboekte resultaten in onze aanpak van centra. De serious city game Stadtego voor Kampen is daar een voorbeeld van. Belangrijke stakeholders maken spelenderwijs keuzes in budget en prioriteit in relatie tot draagvlak van de omgeving. Naast het creëren van bewustzijn over belangen en rollen, is een belangrijk doel van het spel het opzetten van werkgroepen die direct met concrete opgaven aan de slag kunnen! 

Het Oversticht werkt graag mee aan vitale centra. Met onze creatieve processen zetten wij centra in beweging. Dit met oog voor plekken met karakter en oor voor de mensen die deze gebruiken.

Meer over: Omgevingsvisie

Samen bouwen aan de toekomst

> Lees meer

Meer over: Stedenbouwkundig advies

Stedenbouw is meer dan ontwerpen alleen. Het Oversticht biedt multidisciplinaire ondersteuning bij visievorming, planvorming, -begeleiding, -toetsing onderbouwing en motivering. Met een onafhankelijke blik helpen wij onze opdrachtgevers een stap verder in complexe opgaven.

> Lees meer

Meer over: Centrumvisie

Centra staan voor een uitdaging. Deze belangrijke plekken bloeien niet vanzelf. Een heldere visie op de identiteit van het centrum in combinatie met een duidelijke uitvoeringsstrategie is essentieel.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.