Er zijn 152 resultaten gevonden
AchtergrondHeren op het land De buitenplaatsen van textielfabrikanten zijn typisch voor Twente en uniek voor Nederland. Nergens in ons land vindt men in een relatief klein gebied zo’n hoge concentratie jonge buitengoederen die gerelateerd is aan één tak van industrie. Het boek Heren op het land belicht de cultuurhistorische aspecten van deze bijzondere categorie jonge buitenplaatsen. In de index van het boek zijn ruim 90 (voormalige) buitenplaatsen en landgoederen opgenomen. De Twentse...
AchtergrondWaardestellen van erfgoed Sinds de modernisering van de monumentenwet in 2011 heeft de overheid instandhouding hoog in het vaandel staan, maar tegelijkertijd het beoordelen van de monumentwaardigheid van interieurelementen deels in handen van de eigenaar gelegd. Een onafhankelijke waardering in de vorm van een deskundige cultuurhistorische waardestelling kan uitkomst bieden bij het in standhouden en transformeren van waardevol erfgoed. Bij elke aanpassing zou de waarde van het betreffende erfgoed uitgangspunt moeten...
AchtergrondWaardestelling hoofdpostkantoor Utrecht In 2011 sloot het hoofdkantoor voor Post, Telefoon als Telegrafie, als laatste hoofdpostkantoor van Nederland, zijn poorten voor publiek. Omdat huurder KPN nog jaren nodig had om alle techniek uit het gebouw te verwijderen, kon pas in 2016 met de herbestemming van start worden gegaan. In de tussenliggende jaren is hard aan de verbouwingsplannen gewerkt. Eerst voor een hotel en winkels, nu voor de hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek met winkels en een versmarkt. De plannen werden continue...
AchtergrondEen erftransformatie - Revolutie of evolutie op het platteland? In de afgelopen tien jaar heeft het transformeren van voormalige agrarische erven een grote vlucht genomen. Wat gebeurt er met al die agrarische erven die leeg komen te staan? Welke invulling kan eraan gegeven worden? De  behoefte om het platteland vitaal te houden is groot; elke invulling die bijdraagt aan vitaliteit en leefbaarheid wordt door gemeentes en gemeenschappen toegejuicht. Hoe meer reuring zo’n nieuwe invulling brengt aan de streek des te beter…..denk aan de...
AchtergrondHistorische analyse uitgangspunt bij landschapsontwerp Landgoed Nieuw Rande ligt aan de dijk langs de IJssel tussen Deventer en Olst. Het gelijknamige huis vormt het centrum van een uitgestrekte parkaanleg met een binnenpark ligt rondom het huis en op het eiland en een buitenpark dat grotendeels bestaat uit bos en agrarische gronden met boerderijen.  Op onderzoek uit Nieuw Rande en verschillende andere landgoederen en landerijen in de omgeving van Deventer zijn in beheer bij de Stichting IJssellandschap. De stichting wilde duidelijker in...
AchtergrondRietveld gewaardeerd De coöperatieve onderneming De Ploeg liet aanvankelijk zijn stoffen onder meer weven bij Stork Seahorse in Hengelo. In 1956 besloten ze tot de bouw van een eigen weverij. Bureau Beltman, dat de Hengelose weverij had ontworpen, werd voor een identieke constructie gevraagd. Als architect werd Gerrit Rietveld aan hen toegevoegd. De combinatie van de standaard-oplossing van Beltman met het maatwerk van Rietveld levert een intrigerend geheel op. Bijzondere dakconstructieKern van de constructie...
AchtergrondFunctioneel groen Sinds de aanleg in de jaren '60 is in veel wederopbouwwijken de kwaliteit van de openbare ruimte achteruitgegaan door het dichtzetten van doorzichten of open ruimten en verschraling in het beheer en onderhoud.  In de naoorlogse wijk Klein Driene / De Noork in Hengelo zijn plaatselijk veranderingen aan  te wijzen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke opzet. Ook hier heeft verschraling van het openbaar groen plaatsgevonden. Tegelijkertijd is uit onderzoek...
AchtergrondWederopbouwerven in Vriezenveen De naoorlogse ruilverkaveling in Vriezenveen neemt een bijzondere plaats in in de geschiedenis van de ruilverkavelingen uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Vriezenveen was destijds het paradepaardje van de Nederlandse ruilverkaveling vanwege de aard en de omvang van de ingrijpende herverkaveling. Niet voor niets bracht koningin Juliana in 1958 een bezoek aan een oude en een nieuwe boerderij. En na Hare Majesteit volgden nog vele binnenlandse en buitenlandse bezoekers die met eigen ogen de...
AchtergrondGebieden in transitie. Ingrepen in historisch waardevolle terreinen Het Oversticht maakt niet alleen waardestellingen van individuele gebouwen, maar ook van gebieden. Veel opdrachtgevers komen bij Het Oversticht terecht voor een cultuurhistorische analyse als er op een historisch waardevol terrein een grote ingreep aan de orde is. Zo onderzochten wij de afgelopen jaren onder meer het terrein van voormalige kruitfabriek De Krijgsman bij Muiden, waar woningbouw gepland staat; Huis Rijswijk, waar het geplande snelwegtracé van de A15 rakelings langs scheert...
ProjectHet groen van Klein Driene Onderzoek naar de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte De wederopbouwprincipes licht, lucht en ruimte staan centraal in de wijk Klein Driene. De wijk heeft van oorsprong een sterke structuur die nog steeds duidelijk aanwezig is. Deze ordening draagt bij aan de identiteit van de wijk en is daarom bij toekomstige ontwikkelingen belangrijk. Gevolgen van klimaatveranderingen zoals wateroverlast, en problematiek rond parkeren zijn in het onderzoek opgenomen. Zo zijn er bijvoorbeeld...
ProjectTweede leven voor hoofdpostkantoor Utrecht Herbestemming van een rijksmonumentale kolos Deze waardestelling vormde de onderlegger voor het ontwerpteam, en de gesprekken met de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De nieuwe plannen zijn hieraan steeds getoetst. Voorjaar 2016 zijn de verbouwingsplannen van Rijnboutt architecten goedgekeurd door de Utrechtse Welstands- en monumentencommissie. Het voormalige postkantoor wordt bibliotheek met winkels en een versmarkt. Het Oversticht onderzocht de...
ProjectVerrassingen in het Abbertbos Wandelroute langs rijke historie in jonge polder De bestaande wandelroutes in het Abbertbos informeren vooral over de rijke flora en fauna in het bos. De eigenaren van De Abbert, Ingrid en Jacques van Dongen, vonden dat er veel meer te vertellen is. Veel mensen weten namelijk niet dat het jonge Flevoland een lange geschiedenis kent. De nieuwe wandelroute brengt daar verandering in. Ingrid en Jacques wilden twee dingen voor hun groepskampeerterrein: voor iedereen toegankelijke informatie over de...
ProjectHet IJsselmeer is meer dan een bak met water Cultuurhistorie als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen Om te voorkomen dat hedendaagse ontwerpopgaven voorbij gaan aan de geschiedenis van een plek is gedegen onderzoek nodig naar de cultuurhistorie. Samen met het Gelders Genootschap heeft Het Oversticht de oostkant van het IJsselmeer en de voormalige Zuiderzee onderzocht. Dit beslaat de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Met concrete voorbeelden biedt de IJsselmeerbiografie toekomstige ontwerpers inspiratie en...
ProjectNieuwe monumenten voor jonge gemeente Gemeentelijke monumentenlijst Dronten Dronten heeft alle reden trots te zijn op haar bijzondere ontstaansgeschiedenis. Hoewel Dronten in 1962 nog 'een woestenij' van leeg land met enkele woningen was, telt de geschiedenis na de drooglegging van de polders inmiddels enkele generaties. Dus was de gemeente toe aan erfgoedbeleid. Ook landelijk groeit de belangstelling voor de naoorlogse jaren, het tijdvak waarin de polders drooggelegd werden. De gemeente Dronten realiseert zich dat terdege...
ProjectHerdenkingstuin in Oldenzaal Een plek om tot rust te komen Door de verplaatsing van het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers is in de Oldenzaalse binnenstad een aantrekkelijke stadse binnentuin ontstaan. Het Oversticht heeft deze tuin ontworpen, waarbij een interactief ontwerpproces met vertegenwoordigers uit de Oldenzaalse gemeenschap veel inspiratie heeft gegeven.Ideeën en inzet vanuit de bewonersDankzij inspanningen van de stichting Herdenkingstuin Oldenzaal werden bewoners enthousiast om het monument te...
ProjectLandgoed Frieswijk Samen werken aan een visie In 2015 is Het Landgoed Frieswijk op zoek naar andere economische dragers. De stichting heeft aan Het Oversticht gevraagd of zij in enkele gesprekken met het stichtingsbestuur de stichting op weg kan helpen bij het opstellen van een bestuursvisie.Op het relatief kleine landgoed van 160 ha speelt ook een andere uitdaging. Het landgoed heeft te weinig landbouwgrond voor de huidige vier pachtbedrijven om hen alle vier een volwaardige economische...
ProjectDe hand van Rietveld in Bergeijk Waardestelling en transformatie Weverij de Ploeg Bergeijk is beroemd als Rietvelddorp, met name door de fabriek van coöperatieve weverij en textielhandel ‘De Ploeg’. De uit 1957 daterende weverij is inmiddels aangewezen als rijksmonument. Het fabrieksgebouw heeft een opvallende betonconstructie met sheddaken naar ontwerp van bureau Beltman uit Enschede, dat naam had gemaakt met de bouw van brandveilige textielfabrieken in Twente. Het complex is echter ook aangewezen vanwege het...
ProjectZon in de IJsseldelta Praktisch advies over beeldkwaliteit en techniek helpt agrariërs concreet op weg Het project IJsseldelta – Zon maakt duurzaam ondernemen voor grote boerenbedrijven in het Nationaal Landschap mogelijk, met respect voor de ruimtelijke kenmerken van de omgeving. Vanuit het initiatief van de Advies- en Initiatiefraad IJsseldelta heeft Het Oversticht hier samen met Projecten LTO Noord invulling aan gegeven. Met een informatieavond met agrariërs, deskundigen en betrokkenen ging de...
ProjectHet nieuwe werken in een rijksmonument waardestelling en transformatie GGD IJsselland GGD IJsselland heeft haar hoofdlocatie in een kantoorpand dat, samen met een inmiddels gesloopt fabrieksdeel, in 1939 werd gebouwd door de N.V. Electriciteits Fabriek IJsselcentrale. Het was de eerste opdracht van de Rotterdamse architect A. van der Steur als zelfstandig architect, die hier samenwerkte met de Zwolse architect M. Meijerink. Ondanks latere verbouwingen waren de gevels nog vrijwel gaaf. Alleen de bronzen raamkozijnen waren...
ProjectBouwen op een explosieve plek Cultuurhistorie als basis voor woningbouw WaardestellingDe Rietpolder, het terrein waar de fabriek zich bevond, kent een zeer lange ontwikkelingsgeschiedenis. De polder wordt van het water afgeschermd door een zeedijk, die al vanaf het jaar 1200 hetzelfde tracé volgt. Ten noorden van de polder ligt ook De Westbatterij, een fort uit de Stelling van Amsterdam, op een zeer strategisch punt; daar waar drie verdedigingslinies samenkomen. Allemaal elementen die een eigen, zeer zorgvuldige...
NieuwsKoersen op kansen omgevingskwaliteit Samen met organisatiedeskundige Co Verdaas, verkenden bestuurders en managers, actief bij maatschappelijke, sociale, ruimtelijke en onderwijsorganisaties de strategische kansen voor Het Oversticht.
NieuwsRoute Abbertbos feestelijk geopend Op zaterdag 15 april werd de cultuurhistorische wandelroute door het Abbertbos officieel in gebruik genomen.
NieuwsEnergielandschap voortdurend in beweging Deze video laat zien dat het landschap al eeuwen in beweging is door energiewinning. Welke invloed heeft dat op mensen en op de ruimte?
NieuwsOpening herbestemde Rietmavo in Almelo Op woensdag 28 juni werd ‘Het Riethuys’ in Almelo feestelijk geopend. De herbestemming van de oude Rietmavo tot appartementencomplex is voor alle partijen een lang en af en toe moeizaam proces geweest.
NieuwsTips voor een energiezuinig en duurzaam monument Woont of werkt u in een monument? Boft u even! Tegenover de pluspunten, zoals de prachtige sfeer van een monument staan ook zaken als extra zorg voor het onderhoud, hogere energielasten en soms wat minder comfort. Gelukkig valt daar best wat aan te doen.
NieuwsDe IJssel centraal tijdens congres IJssel waarden De IJsselbiënnale sluit af met een congres over water en klimaat met (inter)nationale sprekers, workshops en uitreiking van de River Award.
NieuwsAanvragen subsidie herbestemmen mogelijk Het is weer mogelijk subsidie aan te vragen voor herbestemming van monumenten en andere cultuurhistorische waardevolle gebouwen.
Nieuws'Het verhaal van Zwolle' gepresenteerd Waar komt de naam Zwolle vandaan? Waarvoor diende het Pelserpoortje? Hoe is de stad door de tijd heen veranderd? Enkele vragen die tijdens de erfgoedleerlijn ‘Het verhaal van Zwolle’ aan bod komen.
NieuwsGevelfonds werpt eerste vruchten af in Meppel Met het Gevelfonds wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad door eigenaren te stimuleren hun gevel te verbeteren. Het Oversticht heeft in opdracht van de gemeente Meppel een rol gehad in de totstandkoming van de subsidieregeling. 
AdviseurMerel Enserink Op welke wijze gaan we om met duurzame energie, waar kunnen we besparen en hoe landen de windmolens en zonnepanelen in het landschap? Zijn dit lokale initiatieven of zetten we in op regionale regie? Hoe maken we circulaire systemen mogelijk, bijvoorbeeld in de landbouw? En hoe gaan we om met klimaatveranderingen, in de stad en in het buitengebied? Maar bovenal hoe zorgen we dat deze transities plaatsvinden en er tegelijk een prettig omgeving is om in te leven?In mijn rol als programmaleider...
AdviseurAnneke Coops Als tuin- en landschapsarchitect zoek ik altijd naar verbanden in de buitenruimte. Wat ik mooi vind aan mijn vak is dat ik bijdraag aan het landschap van de toekomst. Een landschap dat later ook nog goed gewaardeerd en goed gebruikt wordt. In 2006 ben ik bij Het Oversticht begonnen als ervenconsulent. Daarnaast kan ik mijn vaardigheden als landschapsarchitect en ontwerper inzetten bij stedenbouwkundige en landschapsvragen in het kader van verschillende projecten, waaronder die van...
AdviseurMarijke Nieuwenhuis Geschiedenis leert ons begrijpen, dat las ik op een briefje bij een herdenkingsmonumentje. Ja, dacht ik, daarom is het verleden zo belangrijk. Het geeft betekenis, ook aan onze omgeving. Ik heb een brede cultuurhistorische belangstelling die verder reikt dan het ondergrondse erfgoed. Archeologie vertelt, samen met de andere onderdelen van de cultuurhistorie (zoals landschap en gebouwde monumenten), het verhaal. Het maakt de geschiedenis heel tastbaar.Ik vind het belangrijk om archeologie te...
AdviseurMarieke van Zanten Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan een omgeving die goed functioneert, waar mensen zich prettig voelen en waar ze zichzelf of hun geschiedenis in herkennen. Het verhaal van de plek, het combineren van oud en nieuw en de juiste mensen aan elkaar koppelen zijn voor mij de basis om dit goed te kunnen doen. In het innovatieteam houd ik me voornamelijk bezig met het verbinden van erfgoed aan nieuwe thema´s. Een belangrijk thema blijft de herbestemming van karakteristieke...
AdviseurMarlies van der Vegte Sinds maart 2015 ben ik werkzaam bij Het Oversticht. Ik zet mijn expertise het meest in voor erfgoededucatie. Dit sluit perfect aan bij mijn opleiding als architectuurhistoricus met de richting ‘cultureel erfgoed & monumentenzorg’.Ik vind het fantastisch wanneer leerlingen enthousiast raken over hun eigen plek nadat ze onze erfgoedlessen op school hebben gedaan. Elk gebouw, landschap, kunstwerk of plek heeft een eigen verhaal. Door dit te vertellen komen ze tot leven...
AdviseurRosanna van de Logt Mijn werkzaamheden houden o.a. in: het administratief ondersteunen en ontzorgen van de manager van het adviesteam en de adviseurs in het team op het gebied van architectuur, architectuur- en bouwhistorie, stedebouw, landschap, planologie en archeologie.'Kan niet', 'bestaat niet', zijn voor mij begrippen waar ik niet snel mee werk. Ik denk juist graag in oplossingen en mogelijkheden. Ondersteunen, werk zien liggen en uit handen nemen: ik regel het. Kun je van jezelf zeggen dat je...
AdviseurGesien van Altena Als architectuurhistoricus ben ik uiteraard nieuwsgierig naar het gebouwde erfgoed, maar let ik ook op de samenhang met de landschappelijke of stedenbouwkundige context. Vanuit verschillende invalshoeken naar de leefomgeving kijken, daar gaat het om bij ruimtelijke kwaliteit. Ik adviseer over wijzigingen aan monumenten, vertaal beleidsontwikkelingen naar de erfgoedpraktijk, initieer begeleiding voor gemeenten met het provinciale Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel, werk aan diverse...
AdviseurJulia Rühl Ik werk nu 10 jaar bij Het Oversticht en ben in het werk van secretaris van de welstands-en monumentencommissie gegroeid. Zwolle met haar vele monumenten, de nuchterheid van (oostelijk) Flevoland met zijn grote lijnen, en de doordachte opbouw van de Noordoostpolder vormen mijn werkgebied. Grote contrasten die elk een andere inleving en benadering vereisen. Ik ben niet alleen bezig met het geven van welstandsadviezen, ook neem ik deel aan verschillende kwaliteitsteams:...
AdviseurRuben Rodenburg De complexiteit en de ruimtelijke dynamiek van het stedelijk weefsel boeit mij. Vooral de sporen uit het verleden vind ik intrigerend. Het is voor mij erg inspirerend en leerzaam om hier iets zinvols mee te doen. Binnen Het Oversticht ben ik werkzaam als stedebouwkundig ontwerper en houd ik me bezig met uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken.Tijdens mijn studie stedenbouw aan de TU Delft heb ik geleerd om met een andere bril te zien, te lezen, te beschrijven maar vooral te verbeelden. Als...
AdviseurTom Temmink Na het afronden van mijn bouwkundige opleiding aan de Hogeschool van Enschede, heb ik 15 jaar werkervaring opgedaan bij een restauratiearchitect. Eerst als bouwkundig tekenaar, later als projectleider. In deze periode heb ik tevens de HBO+ avondopleiding Bouwhistorie en Restauratie in Utrecht gevolgd en succesvol afgerond. Sinds juni 2016 werk ik als restauratiebouwkundige bij Het Oversticht.Monumenten zijn vaak beeldbepalend in een stad, dorp of buitengebied. Deze gebouwen in stand houden en...
AdviseurJudith Jansen Sinds 2006 werk ik als depotbeheerder voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel, een taak die de Provincie Overijssel aan Het Oversticht heeft uitbesteed. Onderzoekers, archeologen, museummedewerkers en vrijwilligers help ik op weg door ervoor te zorgen dat de vondsten en bijbehorende informatie goed geregistreerd zijn en de conditie van de voorwerpen bewaakt wordt. De provincie en Het Oversticht willen nadrukkelijk een publieksvriendelijk depot. Een uitgangspunt waar ik me...
AdviseurGooike Postma Mijn ervaring als architect is veelzijdig. Ik heb jarenlang een eigen bureau gehad. Ik ontwierp om het zo maar te zeggen ‘alles behalve ziekenhuizen’: van stoel tot stad. Een brede ervaring dus. Ik werkte voornamelijk in het oosten van het land en was betrokken bij zowel stedelijke projecten als ontwikkelingen in het buitengebied. Die ervaring komt mij nu goed van pas bij het werk als adviseur omgevingskwaliteit bij Het Oversticht. Ook hier werk ik voor gemeenten in het oosten van...
AdviseurReinhilde Schuderer Sinds 2002 werk ik bij Het Oversticht. In de loop der jaren heb ik veel adviseurs in diverse vakdisciplines ondersteund. Op dit moment ben ik teamondersteuner en ondersteun ik ook de activiteiten van AtelierOverijssel. Het afwisselende werk, de diversiteit aan vakinhoudelijke collega’s, de contacten met externe organisaties en hoe wij omgaan met onze leefomgeving trekt mij bijzonder aan. Ik denk dat je mij kunt typeren als een enthousiast iemand. Ik ben praktisch en oplossingsgericht...
AdviseurMarc Eijkelkamp Met enthousiasme en een positieve instelling zet ik mijn kennis en ervaring als architect en adviseur in voor stad en land. Ik heb aan een groot aantal projecten gewerkt van uiteenlopende complexiteit, waaronder woningen, scholen, winkels, hotels en sportcomplexen. In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan in alle opeenvolgende fasen van het bouwproces en heb projecten van ontwerp tot uitvoering onder mijn hoede gehad. Ik ben geboren en getogen in Wijthmen, onder de rook van Zwolle....
PaginasTweede leven voor hoofdpostkantoor in Utrecht In 2011 sloot het laatste hoofdpostkantoor van Nederland zijn poorten. De herbestemming was aanleiding voor Het Oversticht om de monumentale waarden te onderzoeken en aan te geven waar het gebouw ruimte biedt voor aanpassingen aan een toekomstige bestemming. Het rapport met de resultaten vormde de onderlegger voor het ontwerpteam, en de gesprekken met de gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De nieuwe plannen werden steeds getoetst aan deze waardestelling. Voorjaar...
ExpertiseBeleidsontwikkeling Goede visies en plannen zijn de basis voor uw omgevingsbeleid. 
ProjectMandjeswaard en Kampereiland: unieke stukjes landschap Advies aan pachters over sloop en erfinrichting De ruim opgezette boerenerven, waarvan de oudste op een terp liggen, zijn kenmerkend voor dit gebied. Sommige erven hebben stevige aanplant rondom en veel opstallen. De Stadserven wil, wanneer erven vrij komen, zicht krijgen op mogelijke sloop en behoud om de oorspronkelijke kenmerken te versterken en ruimte te bieden voor nieuw gebruik. Het is belangrijk om hierin goede keuzes te maken. Ook de makelaar heeft baat bij ons advies voor zijn...
ProjectVan armzalig ontwerp tot publiek icoon Waardestelling stadhuis Rotterdam Armzalig geknutsel Grootse ideeën had burgermeester Zimmerman van Rotterdam in 1913 toen hij architect Henri Evers de opdracht gaf voor het ontwerpen van een nieuw stadhuis. Evers ontwerp werd niet meteen warm onthaald. Termen als ‘armzalig geknutsel’ en ‘leugenachtige artisticiteit’ vlogen rond. Zimmerman zette door en liet Evers het stadhuis bouwen. In 1919 was het klaar; een van de weinige stijlzuivere voorbeelden van...
NieuwsAanvragen instandhoudingssubsidie rijksmonumenten mogelijk Het is weer mogelijk subsidie aan te vragen voor het in standhouden van rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning. 
PaginasAdviseurs Onze adviseursHet Oversticht heeft adviseurs met verschillende vakdisciplines die een integrale aanpak van ruimtelijke vraagstukken mogelijk maken. Zoals: architectuur, landschapsarchitectuur, archeologie, stedebouwkunde, bouwhistorie, bouwkunde, planologie, architectuurhistorie en cultuurhistorie.
PaginasAchtergrond AchtergrondVerdiepende artikelen over de thema's waar Het Oversticht zich op richt, leest u hier. Daarbij gaat het om het thema mens en ruimte in relatie tot maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. 
PaginasZoeken
Project​​​​​​​Erven voor Ouderen Nieuwe woonvormen in het buitengebied Drie businesscases in het project laten zien dat er toekomstmuziek is voor ouderen die graag met anderen op het platteland willen wonen. Bijvoorbeeld op een erf dat anders leeg zou komen te staan. De cases wijzen ook uit dat het bij de meest levensvatbare optie gaat om een mix van jong en oud. Uiteraard spelen daarnaast nog andere randvoorwaarden, zoals goede digitale ontsluiting van de locaties (breedband) en locaties die niet te ver van een dorpskern...
ProjectImpact van herstructurering wederopbouwwijken Licht, lucht en ruimte 2.0 Wederopbouwwijken zijn door de jaren heen drastisch veranderd. De oorspronkelijke ontwerpgedachte is vaak losgelaten. Zo was het ontwerp in het Zwolse Holtenbroek gebaseerd op een open, groen assenkruis met in elk kwadrant een woonwijk. Voorzieningen lagen bij elkaar aan de randen. Nu is een nieuw winkelcentrum verrezen in het hart van het groene assenkruis. Niet in lijn met de ontwerpgedachte, maar zeer gewaardeerd door de huidige bewoners. Deze...
ProjectErftransformatie koestert oude principes Steilranden hersteld, bomen behouden voor karakter en continuïteit Weekhout realiseerde zijn droom: het creëren van een broedplaats voor jonge, talentvolle en beginnende ondernemers, waar ze kunnen werken aan plannen voor kleinschalige duurzame energieopwekking, voor innovaties in energiegebruik en voor slimme toepassingen van elektronische voorzieningen in huis. De broedplaats wordt gecombineerd met een woning voor Weekhouts dochter in de deel en een bed en breakfast in het voorhuis....
ProjectZonnepanelen lelijk? Praktische tips om ze mooi te monteren Duurzame energieopwekking is voor onze samenleving van groot belang. Eén van de grootste belemmeringen voor een grootschalige winning van energie uit duurzame bronnen is de invloed die dat heeft op de ruimtelijke kwaliteit. Windmolens zijn in hoge mate beeldbepalend, bio-vergistingsinstallaties zijn industriële complexen die op het agrarisch cultuurlandschap een enorme inbreuk kunnen maken, en zonnepanelen verstoren vaak de zorgvuldig ontworpen...
PaginasPartners Het Oversticht gaat partnerschap op vele manieren aan. Het doel is altijd hetzelfde: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit met het maatschappelijk belang voorop!
NieuwsSamenwerken bij energietransitie noodzakelijk Het onderwerp ‘duurzame energie, duurzame ruimte’ prikkelt! Een avond bomvol discussies over energietransitie.
NieuwsVliegveld Twente in beweging Bij de herbestemming van een aantal gebouwen op voormalige Vliegbasis Twenthe kijkt Het Oversticht of erfgoedwaarden worden gerespecteerd of mogelijk versterkt. 
NieuwsAandacht vanuit provincies voor erfgoed Minister Van Engelshoven van OCW heeft onlangs de brochure ‘Ruimte voor erfgoed: De provincie als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie’ ontvangen uit handen van Interprovinciaal Overleg (IPO).
NieuwsDrie vragen aan molenconsulent Tom Temmink Vanwaar die passie voor molens?Ik werk nu een kleine twee jaar bij het Oversticht als adviseur erfgoed. Binnen mijn functie valt ook het molenconsulentschap voor Stichting de Overijsselse Molen (SOM).
ProjectWaardestelling helpt bij verkoop pompstation Transformatiemogelijkheden bieden kopers helderheid De gemeente Elburg wil zuinig zijn op de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Welke dat precies zijn en waar de transformatiewaarden zitten, dat is iets dat Het Oversticht na onderzoek kan vaststellen. DTZ Zadelhoff schakelt, na overleg tussen alle betrokkenen, Het Oversticht in om een waardestelling te maken. Doel is aspirant-kopers inzicht te geven in de bijzondere waarden van het pand én aan te geven waar de ruimte zit...
NieuwsErfgoed verbindt: Kampen In 2011 werd in de IJssel bij Kampen een opzienbarende vondst gedaan: een goed bewaard wrak van een 15de eeuwse Kogge. De meest gave Kogge die ooit gevonden is en daarmee met recht een wereldvondst te noemen.
NieuwsErfgoed verbindt: Deventer In 768 stak de Engelse monnik Lebuinus de IJssel over om de heidense Saksen te bekeren tot het Rooms-katholieke geloof. Op een rivierduin bouwde hij de eerste houten kerk, vlakbij een nederzetting aan een natuurlijke haven. Daarmee legde hij het fundament voor de stad Deventer, een van de oudste (handels)steden van Nederland. 
NieuwsErfgoed verbindt: Dronten De kop van ’t Ende ligt sinds de inpoldering in de polder bij Dronten, maar is het oude havenhoofd van Elburg.
NieuwsErfgoed verbindt: Westerveld Huis Westerbeek - het eerste pand in Frederiksoord - stamt uit het jaar 1634. Vanaf 1818 is het landgoed in bezit van de Maatschappij van Weldadigheid.
NieuwsProvincie Overijssel pakt vitaliteit binnensteden aan Het vernieuwen van gebieden in dorpen en steden is een uitdaging waar provincies samen met gemeenten, ondernemers en burgers voor staan. Zo ook in Overijssel.
NieuwsErfgoed verbindt: Oldenzaal De St. Plechelmusbasiliek is al eeuwenlang het warm kloppende hart van Oldenzaal. De bisschop van Utrecht gaf in het jaar 954 opdracht voor de bouw van de eerste stenen kerk op deze plek. Halverwege de twaalfde eeuw werd het kerkgebouw vernieuwd.
NieuwsErfgoed verbindt: Borne Hier waan je je nog in de tijd van de middeleeuwen toen boeren ondergeschikt waren aan de hofmeijer (Meyershof) en toen katholieken en protestanten elkaar het leven zuur maakten.
NieuwsNieuwe rol van erfgoedprofessionals Ook in de erfgoedwereld trekt de rijksoverheid zicht terug om ruimte te laten aan gemeenten en provincies. Hoe ziet de nieuwe rol van de erfgoedprofessional eruit binnen de context van democratisering en permanente tijdelijkheid?
NieuwsSubsidie gevelverbetering Meppel Gemeente Meppel en eigenaren investeren om de stad in de toekomst nog aantrekkelijker te maken. Mooie gevels - onder meer in het winkelgebied - helpen daarbij. Eigenaren in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen daarvoor een subsidie krijgen, tot 35% van de kosten van ontwerp en uitvoering. De maximum subsidie is € 5.000.-
PaginasPrivacyverklaring Het Oversticht hecht waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website. In deze verklaring lichten wij toe hoe wij de privacy van onze klanten respecteren.Persoonsgegevens die wij verwerkenHet Oversticht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:IP-adresOverige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier...
NieuwsTips voor Nationale Molendag Molens zijn beeldbepalend voor Nederland. Deze monumenten beleef je pas echt, wanneer je binnen bent.
NieuwsErfgoed verbindt: Enschede Het Balengebouw van de Bamshoeve: opgericht in 1907 in het toenmalige centrum van de mondiale textielindustrie, Enschede. Hier kwamen de balen katoen binnen die verwerkt werden tot garen waarvan de meest uiteenlopende stoffen werden geweven.
PaginasHet Oversticht Een goede kwaliteit van de omgeving heeft een positieve invloed op het functioneren van mensen en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats. Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Dat is belangrijk voor welzijn.Signaleren & AgenderenWij nemen het initiatief om samen met onze partners actie te ondernemen op maatschappelijke ontwikkelingen die in relaties staan met de...
NieuwsErfgoed verbindt: Elburg De Vischpoort is de laatste stadspoort van de vesting van Elburg. Het is een zeer karakteristiek gebouw aan de noordzijde van een middeleeuwse Hanzestad. 
NieuwsStaphorst loopt voorop met Omgevingswet Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. 
ProjectStadtego Serious game helpt gemeenten bij verandering binnensteden Veel binnensteden staan onder druk. Daarnaast zijn er veel stakeholders met uiteenlopende belangen en afhankelijkheden en is er verdeeld eigenaarschap. In een serious game ontdekken ondernemers, inwoners, vastgoedeigenaren en gemeente welke belangen en wensen er zijn en op welke wijze en door wie hier een bijdrage aan geleverd kan worden.Denk aan je achterban!Een vernieuwende aanpak om toekomstperspectieven te ontwikkelen voor...
NieuwsErfgoed verbindt: Hardenberg Wie Dedemsvaart binnenrijdt, kan er bijna niet omheen: de drie kalkovens. Door het goede vaarwater en voldoende scheepsruimte had Dedemsvaart een ideale ligging voor de kalkovens.
PaginasOrganisatie Het Oversticht Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij streven niet naar winst. Resultaat wordt in het zogenaamde “innovatiefonds” gestopt. Daaruit wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.ManagementteamHenriëtte Verheyen, teammanagerJacques Grasmeijer, manager stafBart Buijs, directeurRaad van...
NieuwsErfgoed verbindt: Steenwijkerland In Blokzijl ademt elke steen de sfeer van een rijk verleden. Hoe kan het ook anders. In deze parel aan de voormalige Zuiderzee wordt de historie gekoesterd.
NieuwsErfgoed verbindt: Haaksbergen Een dubbele watermolen is in ons land een zeldzaamheid. De Oostendorper Watermolen aan de rustieke Buursebeek stamt uit het jaar 1584 en is de oudste dubbele watermolen in Nederland. De molen bestaat uit een oliemolen met één rad en een korenmolen met twee schepraderen.
NieuwsNatuurinclusief bouwen in Overijssel Natuur moet een onderdeel worden van de bouw. Dat vinden bedrijven, provincie en maatschappelijke organisaties in Overijssel.
ProductStedenbouwkundig advies Voor Het Oversticht is stedenbouw meer dan het scheppen van ruimtelijke condities alleen. Het is het onderzoeken en benutten van bestaande kwaliteiten, het verkennen van kansen, sturen op omgevingskwaliteit en het verbeelden ervan. De sociaal-maatschappelijke urgentie is voor ons uitgangspunt bij onze advisering. Wij hechten sterke waarde aan de kwaliteit, historie en de identiteit van een gebied of plek. Erfgoed - het verhaal van een plek - zal altijd betrokken worden bij de stedenbouwkundige...
NieuwsBuitenplaatsen leveren meer op dan ze kosten De maatschappelijke baten van historische buitenplaatsen overtreffen ruimschoots de kosten van de instandhouding ervan.
NieuwsTop 10 Overijsselse monumenten – Open Monumentendag 2017 Open Monumentendag staat voor de deur! Meer dan 4000 monumenten zetten dit weekend de deuren open. Met het thema ‘boeren, burgers en buitenlui’ staan de bewoners van het land, de stad en rondtrekkende mensen centraal. En daarbij ook talloze gebouwen, monumenten en andere objecten die hen verbindt. Van boerderij tot kerk, van molen tot buitenplaats. Kom meer te weten over de rijke geschiedenis van Overijssel en laat je verrassen tijdens het weekend van 9 en 10 september.
NieuwsArcheologisch depot open tijdens Open Monumentendag Geweldig dat komende zaterdag vele monumenten de deuren openzetten tijdens Open Monumentendag. Extra leuk is het dan om ergens binnen te komen, waar je normaliter als bezoeker niet komt. Die gelegenheid biedt het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel in Deventer.
NieuwsOnze tips voor Open Monumentendag Het weekend van Open Monumentendag staat voor de deur: op 8/9 september openen meer dan 4.000 monumenten hun deuren. Dit jaar is het thema ‘In Europa’, een thema dat aansluit bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Net als ons project Burgemeesterserfgoed.
ProjectMogelijkheden in beschermd dorpsgezicht Overnachten in een 160 jaar oud monument Ingrid en Jenne van der Velde 'ruilden' in 2012 hun huis voor een monumentale boerderij in Beerze, een klein agrarisch dorp in de gemeente Ommen. Veel boerderijen in Beerze zijn nog redelijk origineel en het gehucht straalt een historische sfeer uit. De meeste erven worden bewoond en zijn niet meer in agrarisch gebruik.De plannen van Ingrid en Jenne pasten niet in de regels van de gemeente. Het achtererf ligt aan de weg. Dit wordt in het...
PaginasActueel ActueelMeld u aan voor de nieuwsbrief >
AchtergrondICT en de binnenstad: de waarde van smart cities Wat is de relatie tussen de technologische vooruitgang en de veranderingen in de binnensteden? Dr. Mettina Veenstra, lector Media Technology & Design aan Saxion, publiceerde samen met Dr. Frans Jorna, voorheen als lector Governance verbonden aan het kenniscentrum Leefomgeving van Saxion, het artikel 'ICT en de binnenstad: de waarde van smart cities' in de uitgave Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015).  De slimme stadBinnensteden in...
AchtergrondWederopbouwkunst in Overijssel In het in 2009 door Het Oversticht gepubliceerde boekje ‘Kunst in Beeld, monumentale kunst uit de wederopbouwperiode’ staan 147 kunstwerken uit Overijssel. Deze inventarisatie, die mogelijk gemaakt werd door het programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel dat gesubsidieerd werd door provincie Overijssel, geeft een overzicht van een deel van de schat aan wederopbouwkunstwerken die Overijssel rijk is. Na de Tweede Wereldoorlog werden grote hoeveelheden woningen en publieke...
AchtergrondInventarisatie van karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle panden Het Oversticht kan helpen bij een inventarisatie van karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle panden. Soms is hiervoor een directe aanleiding, zoals enkele jaren geleden bij de de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen. Hier was actualisatie van het bestemmingsplan voor het Nationaal Landschap de IJsseldelta aanleiding om cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken en ensembles te inventariseren. De uitkomst van alle inventarisaties is een lijst van meest bijzondere, opvallende,...
NieuwsSubsidieaanvraag restauratie rijksmonumenten Vraag voor 1 juni 2018 de subsidie restauratie rijksmonumenten aan voor de restauratie van rijksmonumenten of een zelfstandig onderdeel daarvan. 
ProductWaardestelling en transformatieadvies Veranderend gebruik van erfgoed brengt aanpassingen met zich mee. Een deskundige transformatiestudie op basis van een onafhankelijke waardestelling biedt handvatten voor alle partijen bij het beschermen en transformeren van waardevol erfgoed. Op basis van de waardestelling kan de impact van nieuwe ingrepen op monumentale onderdelen worden bepaald en kunnen de meest waardevolle elementen in nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. De monumentale waarden van een beschermd gebouw of complex zijn...
ProductErfadvies Met oor voor de ambities van initiatiefnemers en oog voor ‘het verhaal’ van de plek, ontwerpen de Ervenconsulenten op eigentijdse manier aan het gehele erf. Inmiddels zijn ze een begrip. Erven zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe stallen worden gebouwd, gebouwen hergebruikt voor zorg of alleen nog bewoond. Het overheidsbeleid biedt ruimte mits er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan landschap, erf en gebouwen. Het advies van de Ervenconsulent helpt eigenaren bij het realiseren van...
ProductWelstandsadvies Een kleine 7000 welstandadviezen gaf het Oversticht vorig jaar. Veel positieve adviezen en anders leggen we op een heldere manier uit waarom plannen niet in het beleid passen. Beter nog is om van te voren in overleg te gaan met onze adviseurs. Zij inspireren en stimuleren aanvragers naar meer omgevingskwaliteit. Gemeenten hebben zelf veel invloed op de wijze waarop zij de welstandsadvisering organiseren. In goed overleg helpen wij elke gemeente op een manier die het beste bij hen past. Maar...
ProductCultuurhistorische waardenkaart De cultuurhistorische waardenkaart is een dynamisch instrument met een overzicht van al het erfgoed in een gemeente. De waardenkaart is nuttig voor ingewijden en beleidsmakers én levert informatie voor publieke gebruikers. De cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijk instrument voor gemeentelijke overheden om de aanwezige kennis over erfgoed vast te leggen. De digitale kaart is een informatief document met elementen van de menselijke geschiedenis: denk aan stedenbouwkundige patronen,...
ProductLandschapsadvies Landschap is in beweging. Het Oversticht ontwerpt samen met u een plek die ‘er toe doet’. Historie en toekomst krijgen in samenspel een nieuwe dimensie. Elke plek vertelt een verhaal. Bij elke opgave ontwerpen wij vanuit de ‘kracht’ van deze plek. Vanuit verschillende disciplines hebben wij oog voor wat geweest is en oor voor wat er komen gaat. Wij starten met een heldere cultuurhistorische en ruimtelijke analyse van de bestaande kwaliteiten en gaan vervolgens samen...
ProductCultuurhistorisch onderzoek Een bevlogen team van erfgoedprofessionals werkt aan een van de pijlers van Het Oversticht - cultuurhistorisch onderzoek. Kennis van onze leefomgeving is de onderlegger voor veranderingen. Kennis over onze gebouwde omgeving vormt het uitgangspunt voor vitaal gebruik van erfgoed. Onze specialisten in bouwhistorie, architectuur- en kunstgeschiedenis, cultuurhistorie en archeologie brengen deze kennis samen. Vaak zetten we historisch onderzoek in om het transformatieproces in de stad en het...
ProductOmgevingsvisie Samen bouwen aan de toekomst. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering hiervan heeft grote gevolgen. Er komen nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is complex. Het grootste verschil met het ruimtelijk beleid van de laatste decennia is de actieve rol van de samenleving. Samen maken we de ruimte! Daarbij komen er nieuwe thema’s aan bod in de omgevingsvisie, zoals klimaat, duurzame energie, gezondheid en veiligheid. Het Oversticht is zich...
ProductMarktverkenning hergebruik Een pand dat langdurig leegstaat, een gebied dat vraagt om invulling of een gebouw dat zijn functie gaat verliezen. Herkenbaar? Een verkenning naar hergebruik biedt in zo’n geval uitkomst. Bijna iedere gemeente heeft gebouwen of gebiedsdelen die vragen om nieuwe invulling. Maar ook particulieren en ondernemers kunnen op zoek zijn naar een ander gebruik. Niet in de laatste plaats om verdere aftakeling van gebouw of gebied door leegstand te voorkomen. Maar een nieuwe invulling brengt meer...
NieuwsErfgoed verbindt: Wierden De gemeente Wierden heeft alles te maken met water. Het is een 'kraanwater-gemeente' en de Regge meandert door de gemeente van Enterse Warf via Rijssen en Zuna richting Hellendoorn.
ProductDe Dorpencoach Samen iets maken, bereiken of ondernemen? De Dorpencoach helpt actieve bewoners van dorpen, wijken en buurten. Met professionele ondersteuning en een frisse blik van buiten. De dorpencoach ondersteunt vrijwilligers bij verschillende soorten vragen en uitdagingen. De dorpencoach van het Oversticht ziet het verband tussen sociale en ruimtelijke vragen en helpt een goed plan van aanpak op te stellen of een ruimtelijk ontwerp te maken. Daarin krijgen alle wensen voor ontmoeting en activiteiten een...
NieuwsArcheologische opgravingen Heeten van start In Heeten, gemeente Raalte, is deze week de opgraving in het plan Veldegge begonnen. Regioarcheoloog Marijke Nieuwenhuis aan het woord.
NieuwsErfgoed verbindt: Olst-Wijhe De IJssellinie is een waterlinie uit de Koude Oorlog, die ons land moest beschermen tegen een mogelijke Russische invasie.
ProjectArcheologische schat in Oosterdalfsen Het Oversticht maakt een leerlijn Het was voor de gemeente Dalfsen even schrikken toen bleek dat op de te ontwikkelen locatie Oosterdalfsen een ware archeologische schat in de grond bleek te zitten. Resten van de eerste boeren, de Trechterbekercultuur, maar ook spectaculaire vondsten uit de Merovingische periode en andere perioden werden een voor een opgegraven.TrotsSchrik en trots wisselden elkaar af. Maar toen eenmaal alle vondsten waren veiliggesteld en de ontwikkeling van de locatie...
NieuwsSubsidieaanvraag herbestemming mogelijk Herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een hele puzzel.  
ProjectUnieke graven in Oosterdalfsen Sporen van elite langs de Vecht In 2015 zijn bij archeologische opgravingen in de gemeente Dalfsen twee grafvelden gevonden: één uit de tijd van de hunebedbouwers (rond 3000 voor Chr.) en één uit de Merovingische periode (rond 550 na Chr.). De eerste heeft veel aandacht gekregen, maar de tweede, die uit de Merovingische tijd, is voor Overijssel zeer bijzonder. Meer aandacht was gewenst. De opdracht van de gemeente Dalfsen aan Het Oversticht: maak een mooie intieme...
NieuwsErfgoed verbindt: Twenterand In de 13e eeuw kwamen de eerste mensen wonen in Vriezenveen, het dorp ten Noorden van Almelo. 
Nieuws(Hoe) blijft het Drentse landschap herkenbaar? Hoe kan hernieuwbare energieproductie een plek in het landschap krijgen en hoe gaan wij met elkaar om in dit proces? Dat is de centrale vraag in het project ‘cultuurhistorie en energielandschappen’ dat Het Oversticht voor de Provincie Drenthe uitvoert.
ProductArcheologisch advies Archeologisch advies is een stap in het ruimtelijk proces. Een optimale afstemming tussen belangen van ruimtelijke ordening en bescherming van ons bodemarchief is daarom belangrijk. Gemeenten en provincie Overijssel worden over het cultureel erfgoed, specifiek over archeologie, geadviseerd door archeologen van Het Oversticht. Dit vanuit het perspectief van de wettelijke taak van de gemeente of provincie. Onze archeologen adviseren het bevoegd gezag. Zij beoordelen voor hen of archeologisch...
ProductCentrumvisie Centra staan voor een uitdaging. Deze belangrijke plekken bloeien niet vanzelf. Een heldere visie op de identiteit van het centrum in combinatie met een duidelijke uitvoeringsstrategie is essentieel. De ontwikkelingen in binnensteden en dorpscentra hebben altijd in de belangstelling gestaan. Na de economische crisis heeft de groeiende leegstand het vraagstuk van de centra weer hoog op de maatschappelijke agenda geplaatst. Naast de economische aspecten vormt de kwaliteit van de omgeving en een...
ProjectNoaberkracht welstandsbeleid Een welstandsnota over en met ruimte De nota gaat niet zozeer in op details, maar is opgezet vanuit de omgeving als geheel. De toevoeging ‘mensen maken de ruimte’ is op te vatten als een statement. Het uitgangspunt van het beleid is de kwaliteit van de ruimte te behouden en ontwikkelen door meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven aan de burgers en initiatiefnemers van bouwplannen. Basisgedachte hiervoor is loslaten waar dit kan en regelen waar het er toe doet. Het...
NieuwsEerste resultaten energievisie abdij Sion Welke energiebesparende en energieopwekkende maatregelen kunnen worden genomen in abdij Sion in Diepenveen? Het complete complex van gronden en gebouwen is in een pilot onder de loep genomen door Het Oversticht en Eelerwoude.  
NieuwsMarsroute IJsseldelta energieneutraal 2050 De klimaatopgave vraagt om actie. Het Oversticht gaat samen met Gebiedscoöperatie IJsseldelta en Renewable Energy Overijssel integraal aan de slag vanuit landschap, techniek én economie. Een ontwerpaanpak waarbij bewoners en bedrijven actief participeren, om de identiteit van een duurzame Delta kracht bij te zetten. 
NieuwsZie jij brood in erfgoed? Er verandert veel in onze wereld. We krijgen heel wat maatschappelijke opgaven op ons af. Zoals het werken aan een gezonde leefomgeving; beter en duurzamer met energie en materialen omgaan; krimp. Daarbij lijkt het er soms op dat we allemaal onze eigen doelen nastreven of erger: dat we polariseren. 
NieuwsErfgoed verbindt: Tubbergen De eeuwenoude Kroezeboom op de Fleringer Es is een van de oudste en bekendste bomen van ons land en belangrijk voor de identiteit van Fleringen.
ProductSteunpunt spreekuur Voor bouwplannen voor rijksmonumenten kunt u gebruik maken van het Steunpunt spreekuur en het plan informeel bespreken met de adviseurs van de RCE en de provinciaal adviseur. De gemeente als vergunningverlener moet bij aanvragen voor wijziging van monumenten advies vragen aan een onafhankelijke commissie. Dit kan een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie of een monumentencommissie zijn. Deze commissies adviseren over alle monumentenaanvragen, dus zowel van rijksmonumenten als van...
AgendaHet Wereldberoemde Verhalenfestival: Icarus Altijd al eens een kijkje willen nemen in ons prachtige pand? Dat kan! Op 22 en 23 december zetten wij onze deur open tijdens een gloednieuw performing arts festival in de binnenstad van Zwolle: Het Wereldberoemde Verhalenfestival. In het weekend voor Kerstmis kunt u genieten van dans, theater, storytelling, muziek en visual arts in tientallen korte voorstellingen op ruim dertig locaties.Wij zijn ook locatie voor het Wereldberoemde Verhalenfestival op 22 en 23 december in de...
NieuwsDe groenste straat van Overijssel Heeft jouw straat verkoelende bomen tegen de zomerhitte zoals die van afgelopen zomer? Kleurige bloemenranden en geveltuintjes langs de huizen? Geen natte voeten bij een flinke regenbui? Of woont u vooral tussen beton en kan uw straat wel een Factor Groen gebruiken?
ProductWerkplaats Omgevingskwaliteit De Omgevingswet brengt veel veranderingen. Deze wet biedt meer dan ooit kansen aan initiatiefnemers om hun idee te realiseren. Maar hij brengt ook onduidelijkheid en complexiteit met zich mee. Het Oversticht ziet kansen en mogelijkheden van de wet én wil ook de belangen van de omgeving dienen. Daarom hebben wij Werkplaats Omgevingskwaliteit ontwikkeld. Deze methode maakt complexe processen van initiatief tot resultaat eenvoudiger en zorgt integraal voor een objectieve afweging van alle...
AchtergrondAanpak Spoorzone Zwolle geeft impuls aan ruimtelijke èn sociale kwaliteit In opdracht van de provincie Overijssel staat Het Oversticht aan het roer van een aantal projecten, gericht op de verbetering van de sociale kwaliteit. Voor het project Spoorzone Zwolle richten we ons op sociale kwaliteit in combinatie met ruimtelijke kwaliteit. Op vraagstukken waar verbetering van de woon- of werkomgeving of openbare ruimte ook een verbetering van de sociale kwaliteit kan betekenen. Dóór bewoners, vóór bewoners en mét bewoners, is...
AchtergrondOostenrijk en Verenigde Staten helpen Zwolle bij wederopbouw Zwolle kwam net als zoveel andere steden in Nederland de oorlog niet ongeschonden uit. Het zuidelijke deel van de wijk Dieze, net buiten de stadsgracht, liep zware schade op bij een bombardement in december 1944. Nog tijdens de oorlog maakte de Dienst Openbare Werken van de gemeente Zwolle plannen voor herstel van de vernielde woningen en uitbreiding van de wijk. Maar pas na de bevrijding kon met deze wederopbouwplannen gestart worden. Om de eerste woningnood het hoofd te kunnen bieden werden...
ProjectErfgoededucatie op maat Kinderen ontdekken Haarle Erfgoededucatie moet van de overheid een belangrijker onderdeel gaan uitmaken van het aanbod binnen scholen. Basisschool Op Weg in Haarle had al langer de wens om meer aan erfgoededucatie te gaan doen en pakte de kans met beide handen aan. Samen met adviseurs van Het Oversticht dachten ze mee over het lespakket dat uiteindelijk een doorgaande leerlijn erfgoed zou worden.SubsidieDe doorgaande leerlijn erfgoed bestaat uit acht lessen voor groepen 5 tot 8. Het...
ProjectKap van bomen maakt historie landgoed zichtbaar Meer bezoekers genieten van landgoed Nieuw Rande Aanpak van wildgroei De parkaanleg van het landgoed aan de noordzijde van Deventer was verwilderd door achterstallig onderhoud. Oevers waren dichtgegroeid, waterpartijen nauwelijks te onderscheiden en zichtlijnen verdwenen. Eigenaar Stichting IJssellandschap wil het landgoed aantrekkelijk maken voor bewoners van de stad en voor recreanten zodat zij prettig kunnen vertoeven in een mooi park, met een op de historie gebaseerde aanleg....
ProjectEen van de grootste transformaties van Nederland Herbestemming en bescherming stadhuis Almelo Almelo heeft iets unieks.  Een stadhuis waarvan het ontwerp het laatste is van de beroemde architect J.J.P Oud. Toch werd in 2015 het nieuwe stadskantoor geopend en staat het stadhuis van Oud aan het Stadhuisplein leeg. Diverse plannen voor hergebruik of sloop/nieuwbouw zijn de revue gepasseerd. Om duidelijkheid te verschaffen over de precieze cultuurhistorische waarde van het voormalige stadhuis en om de mogelijkheden voor...
ProjectWelstandsbeleid Meppel omgevingswetproof Gebruiksvriendelijke welstandsnota voor de binnenstad Meppel kent een rijke diversiteit aan architectuur en bouwstijlen, die niet door iedereen is opgemerkt. De gemeente onderkent dit en toont de laatste jaren steeds meer belangstelling voor cultuurhistorie. Een eerste stap was een cultuurhistorische inventarisatie. Een logische vervolgstap was een nieuw welstandsbeleid voor het centrum en de centrumschil. De gemeente heeft een aantal partijen, waaronder Het Oversticht, uitgenodigd om een...
ProjectGastvrij station, gastvrije stad Sociale kwaliteit in de Spoorzone Zwolle Onder onze regie werkten we intensief samen aan het thema sociale kwaliteit, met de gemeente Zwolle, met bureau De Beuk en bureau Schröder en vooral met allerlei mensen uit de stad. We zetten ons actief in voor een aantal activiteiten waarbij we steeds het thema sociale kwaliteit handen en voeten gaven. Onze ervaringen en aanbevelingen legden we vast in een werkschrift over sociale kwaliteit.Team sociale kwaliteitSpeciaal voor de Spoorzone heeft Het...
ProjectBossies an de Diek Herstel van het groene karakter van Staphorst-Rouveen De brochure is een bron van inspiratie en maakt de bewoners van de Streek bewust van het unieke karakter van hun directe woonomgeving. Het maakt mensen enthousiast om samen werk te maken van hun erf. Goede voorbeelden in de praktijk trekken nieuwe mensen aan om ook aan het werk te gaan. Omdat de brochure uit 1985 niet meer beschikbaar was en het gedachtegoed nog springlevend, is er een nieuwe uitgave gemaakt. De kleurrijke hekwerken hebben...
ProjectMonumentwaarden IJsselcentrale Harculo Sloop of monument wederopbouwicoon? Het gebouw is een belangrijk industrieel pand uit de wederopbouwperiode (1940-1965); een monumentale vertegenwoordiger van deze periode, met name door het modulaire bouwsysteem van een staalskelet bekleed met panelen ‘schokbeton’. Dit systeem leent zich uitstekend voor het vergroten of verkleinen van het gebouw, al naar gelang de technische ontwikkelingen van een energiecentrale vereisen. De architect van de centrale was ir. P.J. de Gruyter. De...
ProjectWeidse vergezichten en moderne erven Naoorlogse ruilverkaveling in Vriezenveen De ruilverkaveling rond Vriezenveen was een omvangrijke klus. De werkzaamheden begonnen in 1955 en namen twaalf jaar in beslag. Duizenden verspreid gelegen, smalle snippers grond zijn samengevoegd tot grotere, aaneengesloten kavels. Sloten werden gedempt en de grondkwaliteit werd verbeterd. In totaal ging zo’n 4.400 hectare op de schop en zijn zeventig boerengezinnen verhuisd naar een nieuwe boerderij. De gemeente Twenterand, waar Vriezenveen toe...
ProjectZinvolle herbestemming school in Raalte Voormalige huishoudschool wordt kleinschalig zorgcomplex Omdat zich niet meteen een geschikte eigenaar aandiende, schakelde de gemeente de hulp van Het Oversticht in. Door de inzet van een geldbedrag voor ruimtelijke opgaven van provincie Overijssel kon niet alleen onderzocht worden waar de waarden van het gebouw en zijn omgeving precies inzitten, maar kon ook door een architect een verbeelding van een mogelijke nieuwe bestemming gemaakt worden. Deze twee onderdelen samen zouden...
NieuwsRood met groen geeft meer diepte Van gedachten wisselen over de manieren waarop de synergie tussen natuurbescherming en cultureel erfgoed versterkt kan worden? Natuurbeschermers en beheerders van cultuurgebieden gaan met elkaar in gesprek.
NieuwsIntegraal werken volgens de Omgevingswet Op 18 mei organiseert de BNSP een bijeenkomst over het werken met de Omgevingswet. Bart Buijs, directeur Het Oversticht is moderator.
NieuwsCollegereeks 1000 jaar bouwen in Overijssel In oktober gaat wederom de collegereeks 1000 jaar Bouwen in Overijssel van start. Dit keer in samenwerking met het Architectuurcentrum Twente, op een cursuslocatie in Enschede: De Twentse Welle. In zeven colleges komt de bouwgeschiedenis langs: van het agrarisch erfgoed van 5000 jaar voor Chr. tot aan de tijd van de wederopbouw.
NieuwsDe grote stad maakt niet altijd gelukkiger Gemeenten kunnen volgens onderzoeker Marlet de natuurlijke voorwaarden scheppen voor geluk. "Bijvoorbeeld door te zorgen voor een mooie omgeving met een goede luchtkwaliteit".
NieuwsOntwikkeling serious game over binnenstad transformatie In samenwerking met IAA Stedenbouw & Landschap en Invocate ontwikkelt Het Oversticht een serious game om te ontwerpen aan de transformatie van binnensteden. In de eerste testsessie werd het spel gespeeld met pilotgemeente Kampen.
NieuwsSucces voor Landgoedconsulentschap De totstandkoming van het Landgoedconsulentschap is één van de resultaten van de provinciale Agenda Landgoederen 2013-2016. Het consulentschap heeft zich bewezen als goede gesprekspartner. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 geeft financiering voor een vervolg tot eind 2019.
NieuwsQteam Noaberkracht In de gemeentes Dinkelland en Tubbergen neemt de stadsbouwmeester deel in een zogenaamd Qteam: een kwaliteitsteam waarbij gekeken wordt naar ruimtelijke plannen met een integraal kwaliteitsvraagstuk. De stadsbouwmeester is in dienst van Het Oversticht en benoemd door de gemeenteraad. 
NieuwsAan tafel met de minister van OCW Afgelopen 12 november vond het Nationale Monumentencongres plaats in Leeuwarden. Het Oversticht werd gevraagd om aan te schuiven op het podium bij de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.
AdviseurAppie Groothuis Ik werk sinds 1978 bij Het Oversticht. Destijds ben ik begonnen als administratief medewerker op de welstandsadministratie. Vanaf 1980 (toen de automatisering bij Het Oversticht zijn intrede deed) ben ik mij meer gaan richten op het terrein van de automatisering. In het begin heb ik programma's in dBase geschreven (onder andere het welstandsprogramma voor de registratie van de adviesaanvragen). Later ben ik mij gaan specialiseren in het systeembeheer.Ik ben betrokken geweest bij het maken...
AdviseurRik Onderdelinden De Omgevingswet is hét instrument bij uitstek om samen de ruimte voor de toekomst vorm te geven. Als programmaleider Omgevingskwaliteit voel ik de uitdaging om hier het verschil in te maken. Ik werk graag samen met de opdrachtgever en help in het maken van keuzes. Voor een beeldend eindresultaat maak ik het liefst gebruik van heldere schema’s en infographics om moeilijke processen inzichtelijk te maken. Ik ben een betrokken ruimtelijk adviseur, creatief en...
AdviseurPetra Versluis Sinds 2007 ben ik communicatieadviseur voor Het Oversticht. De oplossingen die mensen zoeken voor ruimtelijke vraagstukken en onze advisering bij hele verschillende ruimtelijke processen, vind ik razend interessant.Opgeleid als kunsthistorica, ben ik mijn hele loopbaan geïnteresseerd in kunst. Net als bij kunst, sta ik open voor het onverwachte, heb ik lol in onconventionele oplossingen, creativiteit, vormgeving en communicatie. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar de drijfveren van mensen...
AdviseurIngrid van Herel Het landschap bekijken en voelen is mij met de paplepel ingegoten. Al snel kroop ik op de fiets bij mijn vader en hadden wij gesprekjes over wat wij zagen om ons heen. Wroeten in de grond vond ik toen al ‘heerlijk’.Afgestudeerd als tuin- en landschapsarchitect aan de Landbouw Universiteit Wageningen werk ik met veel voldoening als adviseur ruimtelijke kwaliteit en als ervenconsulent voor Het Oversticht. Het werk inspireert, is heel afwisselend en continu in ontwikkeling.  Mijn...
AdviseurJacques Grasmeijer Vanuit mijn grote interesse in de mens, de historie, de filosofie, de kunst en de natuur voel ik mij helemaal op mijn plek bij de maatschappelijke organisatie die Het Oversticht is. Het Oversticht staat voor schoonheid en kwaliteit van de leefomgeving. Het is prettig mijn creativiteit in te zetten, samen met collega’s die niet alleen veel kennis hebben maar ook zeer gepassioneerd zijn met hart voor de zaak.Als MT-lid werk ik mee aan de sturing van de organisatie en aan strategische...
AdviseurHenriëtte Verheyen Sinds 2007 begeleid ik vanuit mijn bouwkundige, juridische en bedrijfskundige kennis en ervaring het team adviseurs in hun werk voor onze opdrachtgevers. Ik ben erop gericht de dienstverlening en de producten continu te verbeteren en te ontwikkelen, zodat onze dienstverlening past binnen de tijdsgeest en onze opdrachtgevers tevreden zijn en blijven. Uitnodigen, agenderen, prikkelen, helder en creatief zijn hierbij sleutelwoorden.De doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet om...
AdviseurMascha van Damme Na mijn afstuderen als architectuurhistoricus heb ik 15 jaar werkervaring opgedaan in de wereld van monumentenzorg, restauratie en architectuur. Sinds april 2010 werk ik als adviseur Erfgoed. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit onderzoek, advies en publicaties op het gebied van bouw-, architectuur- en cultuurhistorie. Ik ben veelvuldig betrokken bij de herbestemming van monumentale gebouwen en transformaties in de stad en in het buitengebied. Onze omgeving is gelukkig nooit af. Juist wanneer...
AdviseurMaartje van Hellemondt Sinds 2002 ben ik werkzaam bij Het Oversticht als Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit op het gebied van cultureel erfgoed. Pure nieuwsgierigheid naar de verhalen van de gebouwen om ons heen is mijn drijfveer geweest om architectuurhistorie te gaan studeren. Het heeft me leren begrijpen waarom onze leefomgeving er zo uitziet. In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met advieswerk op het gebied van herbestemmingsvraagstukken, het beoordelen van bouwplannen en het opstellen van...
AdviseurBart Buijs De relatie tussen mens en omgeving staat voor mij centraal. Ik vind het prachtig om mensen enthousiast te maken voor de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. Als mensen zich laten inspireren door de schoonheid van een landschap of een mooi gebouw, of gaan voor een bijzondere plek in hun eigen buurt kan ik daar enorm van genieten.De rode draad in mijn werk is het creëren van vernieuwende concepten. Ik leverde een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de ervenconsulent, de Dorpencoach en...
AdviseurSuzanne Wentink Tijdens mijn studie archeologie dacht ik: "dat is een interessant vak met veel verhalen"! Maar ik zag mezelf niet tot in lengte van dagen in de opgravingsput staan. Met 'het verdrag van Malta' werd archeologie onderdeel van het ruimtelijk ordeningsproces. Deze combinatie boeide mij zeer en in de studie Planologie vond ik beide terug. Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring op het vlak van archeologie, ruimtelijke ordening en beleid. Het grootste gedeelte van mijn...
AdviseurMarieke ten Hove Voor de gemeenten Elburg, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland verzorg ik de welstandsadvisering. Tijdens het spreekuur van de welstand maak ik mensen bewust van hun omgeving en hoe ze daar zelf aan kunnen bijdragen. Het welstandsadvies wordt dan vaak juist als inspirerend in plaats van als belemmerend ervaren. Dat is mijn doel.Na de studie bouwkunde in Delft rondde ik met veel plezier een postdoctorale opleiding restauratie in York (noord-Engeland) af. De combinatie van...